موضوع انشا : یک روز برفی را توصیف کنید.
بالاخره چشم ما  مردم کاشان  هم به برف    امسال  روشن شد .

موضوع انشا امروز ما : یک روز برفی را توصیف کنید .

همه بچه ها معتقد بودند تا در این روز به حیاط مدرسه نروند و یک دل سیر برف بازی نکنن و یه آدم برفی بزرگ درست نکنند نمی توانند که این روز را توصیف کنند . 

بنا به قول و قرارهای بین ما ، مدت یک ربع به حیاط رفتند تا بتوانند بطور  عینی ببیند   َ بازی کنند َ زمین بخورند َ 

به سرو کله هم برف بزنند بعد انشا آنچه دیدند و شنيدند و احتمالا حس كردند را بنویسند.

چقدر برف قشنگه !!!!!

دربرابر دوربين فاطمه خانم چتر برداشت ...

+ نوشته شـــده در ساعــت تــوسط ۩۞۩ طوطیان ۩۞۩ |
برچسب ها: موضوع انشا، یک روز برفی را توصیف کنید