پرندگان
بودن قدرت پرواز باعث شده است که پرندگان مناطقی را به اشغال خویش در آورند که جانوران دیگر قادر نیستند.

پرندگان می توانند به تندی حرکت و نقل مکان کنند.پرندگان

 

نام پرندگان به یونانی اورنیس  به لاتین آویس   می باشد و اصطلاح «پرنده شناسی» برای دانشی است که درباره ی این جانوران مطالعه می کند

پرندگان

کوچک ترین گونه پرنده مگسی  است که دارای  7/5 سانتی متر طول و وزنی حدود 3 گرم است و . . .

بزرگ ترین آن ها شتر مرغ افریقایی است که ارتفاع آن هنگام ایستادن به 210 سانتی متر هم می رسد و دارای وزنی معادل 136 کیلوگرم است.

در کرکس های بزرگ امریکایی  فاصله ی دو نوک بال متجاوز از 3 متر است.

ویژگی های عمومی پرندگان

1- بدن از پر  پوشیده شده است.

2- پاهای جلویی پرندگان به صورت بال جهت پرواز تغییر شکل یافته است. و پاهای عقبی معمولا برای راه رفتن، ایستادن، شنا کردن و یا گرفتن سازش یافته است.

هر پا معمولا دارای 4 انگشت است، روی ساق پا و انگشتان از پوست شاخی پوشیده شده است.

3- استخوان بندی پرندگان، ظریف، قوی و کاملا استخوانی است.

دهان به صورت منقار و یا نوک  در آمده که غلاف (پوشش) شاخی دارد. در پرندگانی که اکنون زندگی می کنند، دندان وجود ندارد. 

جمجمه دارای یک کوندیل پس سری است. لگن به مهره های زیادی پیوند خورده ولی از سمت شکم باز است. 

4- قلب در پرندگان چهار خانه ای است. (دو دهلیز و دو بطن مجزا)

گلبول های قرمز خون، هسته دار تخم مرغی شکل و مقعر هستند.

5- تنفس به وسیله ی شش های متراکم و متصل به دنده ها صورت می گیرد.

شش ها معمولا به دنده چسبیده اند و با کیسه های هوایی که دارای دیواره ی نازک هستند و مابین اندام های داخلی قرار گرفته اند، ارتباط دارند. 

6- پرندگان فاقد مثانه هستند و مواد دفعی به صورت نیمه جامد است. 

7- 12 جفت عصب مغزی  در پرندگان وجود دارد.

8- از جانوران خون گرمند

9- اغلب تخم گذارند.  تخم دارای زرده ی زیاد بوده و از پوسته آهکی سختی پوشیده شده است. پرندگان به علت دارای بودن ویژگی های زیر نسبت به دوزیستان و خزندگان تکامل یافته ترند.  پرندگان

  1. 1- پوشش عایق ساز بدن
  2. 2- جدا بودن کامل گردش خون سیاهرگی و سرخرگی در قلب
  3. 3- گرمای معین و تنظیم شده ی بدن
  4. 4- بالا بودن میزان سوخت و ساز
  5. 5- قابلیت پرواز
  6. 6- تکامل قابل توجه صدا، شنوایی و بینایی
  7. 7- توجه و نگهداری ویژه از جوجه
+ نوشته شـــده در ساعــت تــوسط ۩۞۩ طوطیان ۩۞۩ |