جدول توصیفی فعالیت‏های یادگیری برنامه درسی تفکر و پژوهش در یک نگاه

جدول توصیفی فعالیت‏های یادگیری برنامه درسی تفکر و پژوهش در یک نگاه

 

رديف

عنوان فعالیت

نوع عنوان

فعالیت

مضمون

صلاحیت‌ها

زمان

پيوست

دارد

ندارد

1

یک اتفاق عجیب

تجويزي

ماورا، علت و معلول

تخیل، قضاوت براساس شواهد، استدلال

1جلسه

 

2

واژه‏های تصادفی

تجويزي

تعلق و جفت‌سازی

طبقه‌بندی، قضاوت و نقد، استدلال

1جلسه

 

3

نارنجی پوش امانتدار

تجويزي

به گونه ای دیگر دیدن وقایع و حوادث

قیاس، تصمیم‏گیری، پرسشگری

1جلسه

 

4

هرکاری راهی دارد!

تجويزي

ایده‏ها/ قدرت فکر

حل مسئله، استدلال

1جلسه

 

5

خرسی که می‌خواست خرس بماند

تجويزي

هویت

قضاوت و ارزشیابی استدلال، استنباط و نتیجه گیری از یافته ها،

1جلسه

 

6

بوی خوش مدینه

تجويزي

آرزوها، انتخاب‏ها

مشاهده، استدلال، قضاوت

1جلسه

 

7

مارگیر و اژدها

تجويزي

طمع، آرزوها

تحلیل، قیاس، قضاوت و ارزشیابی

1جلسه

 

8   و 9

مردم پسندها

تجويزي

روش گردآوری اطلاعات (مصاحبه، نظرسنجی کتبی)

نظرسنجی، گردآوری اطلاعات، تحلیل، استنباط، تنظیم گزارش

2جلسه

 

10

شکلی دیگر

تجويزي

به گونه‏ای دیگر دیدن

استدلال، تجسم، تخیل

1جلسه

 

11و12

زير ذره‌بين

تجويزي

روش گردآوری اطلاعات (مشاهده)

مشاهده، گردآوری اطلاعات، ارائه

2جلسه

 

13

آقکند

تجويزي

منطق/در جستجوی معنا

مشاهده، استدلال، حل مسئله، قضاوت

1جلسه

 

 


 

رديف

عنوان فعالیت

نوع عنوان فعالیت

مضمون

صلاحیت‌ها

زمان

پيوست

دارد

ندارد

14

پایتخت کشور من

تجويزي

روش گردآوری

اطلاعات(منابع مکتوب‌والکترونیکی)

جست وجوی منابع

مکتوب، گردآوری اطلاعات، ارائه

1جلسه

 

15

لی لی حوضک

تجويزي

همدلي

تحليل، قضاوت بر اساس نظام معيار، مشاهده

1جلسه

 

16

شگفتی‏ها

تجويزي

پدیده‏ها

مشاهده، پرسشگری

1جلسه

 

17

من‌ و

پرسش‏هایم

تجويزي

در جست و جوی معنا

پرسشگری، تولید معیار، قضاوت براساس معیار

1جلسه

 

18

دانه‌ي ني

تجويزي

مرگ و زندگي

قياس، تحليل، استدلال، قضاوت

1جلسه

 

19

ماه بود وروباه بود

تجويزي

آرزوها و زیبایی

مشاهده، استدلال، استنباط و نتیجه‎گیری

1جلسه

 

20

میمون‌های گران‌بها

تجويزي

ارزش‏ها

 

استدلال، قضاوت و ارزشگذاری

1جلسه

 

21

برنامه کودک ونوجوان

نیمه‏تجويزي

روش گردآوری اطلاعات (مشاهده)

گردآوری اطلاعات، مشاهده، طبقه بندی، تحلیل

1جلسه

 

22

ازکجا بدانم؟

نيمه تجويزي

روش گردآوری اطلاعات (منابع مکتوب‌والکترونیکی)

قضاوت براساس معیار

1جلسه

 

23

چرخ ریسک

نيمه تجويزي

پدیده‏ها

پرسشگری، قضاوت براساس معیار

1جلسه

 

24

دیدنی‏های سرزمین من

نيمه تجويزي

انتخاب، هویت

تصمیم‏گیری، استدلال، قضاوت

1جلسه

 

رديف

عنوان‌فعالیت

نوع عنوان فعالیت

مضمون

مهارت‌ها

زمان

پيوست

دارد

ندارد

25

رضا

نيمه   تجويزي

کشف   معانی

تحلیل،   صمیم‏گیری، قیاس، قضاوت

1جلسه

 

26

درخت   بخشنده

نيمه   تجويزي

تعلق،   هویت

تخیل،   استدلال

1جلسه

 

27

پرواز   کن پرواز

 

نيمه   تجويزي

هویت،   کمال

قضاوت   و ارزشیابی، استدلال

1جلسه

 

28

ما کجا   هستیم؟

نيمه   تجويزي

کائنات

تجسم،   استدلال

1جلسه

 

29

آخر خط

نيمه   تجويزي

علت و   معلول

مشاهده،   تجسم، استدلال، استنباط و نتیجه‏گیری

1جلسه

 

30

من   عاقبت از پل خواهم گذشت

نيمه   تجويزي

به   گونه‏ای دیگر دیدن

مشاهده،   استدلال، قضاوت

1جلسه

 

31

مم مم   شو

نيمه   تجويزي

هویت

مشاهده،   استدلال، قضاوت

1جلسه

 

32

کیمیاگر

نيمه   تجويزي

طمع و   قناعت

مشاهده،   قضاوت بر اساس نظام معيار

1جلسه

 

 

 

غیرتجویزی

 

 

 

 

 

 

 

غیرتجویزی

 

 

 

 

 

 

 

غیرتجویزی

+ نوشته شـــده در ساعــت تــوسط ۩۞۩ طوطیان ۩۞۩ |
طبقه بندی: تفکر و پژوهش، دانستنیها