دانلود فیلم بوی خوش مدینه-درس هشتم تفکروپژوهش ششم دبستان

بخش اول             

بخش دوم            

بخش سوم          

بخش چهارم        

بخش پنجم          


دانلود بهتر این فیلم در 4 قسمت 3 دقیقه ای تهیه شده است .


دانلود قسمت اول


دانلود قسمت دوم


دانلود قسمت سوم


دانلود قسمت چهارم


+ نوشته شـــده در ساعــت تــوسط ۩۞۩ طوطیان ۩۞۩ |
طبقه بندی: تفکر و پژوهش، دانلود