معرفی کتاب کار اول تا ششم

 کتاب کارریاضی پایه ی ششم (سخت کوشان) 

انتشارات اميد مهر

    شــــامل :    

تعيين هدف های هردرس

 روش تدریس کلیه ی دروس درفصول هشت گانه ریاضی ششم

توضيح و تدريس مفاهيم هر درس

       مطالب تکمیلی درموردهرموضوع درسی

   تمرين هاي متنوع - مفهومي و كاربردي  (کاردرخانه)  براي دانش آموزان

حل مسئله و ارائه و توضيح راهبردهاي حل مسئله در هر فصل

                                                                                      

   آدرس :  بلوار خاندايي با لاتر از فرهنگسراي مهر


روبروي دبستان خجسته كيا نوشت افزار دانش

+ نوشته شـــده در ساعــت تــوسط ۩۞۩ طوطیان ۩۞۩ |
طبقه بندی: ریاضی، سخنی با اولیا، معرفی کتاب