۳-امام خمینی و نماز صبح

شبی بعد از دستگیری در مسیر راه به سمت تهران به سربازان گفتم: نماز صبح نخوانده ام و یك جایی نگه دارید كه من وضو بگیرم.

گفتند ما اجازه نداریم. گفتم شما كه مسلح هستید من اسلحه ای ندارم ضمنا چند نفر هستید من تنها هستم كاری نمی توانم بكنم.

گفتند ما اجازه نداریم. فهمیدم که فایده ای ندارد.

گفتم خوب اقلاً نگه دارید تا من تیمم كنم گوش كردند و ماشین را نگه داشتند و اجازه پیاده شدن به من ندادند.

من همین طور كه توی ماشین مامورین نشسته بودم از توی ماشین خم شدم و دست خود را به زمین زدم و تیمم كردم

نمازی كه خواندم پشت به قبله بود چرا كه از قم به تهران می رفتیم و قبله در جنوب بود

نماز با تیمم و پشت به قبله و ماشین در حال حركت


این طور نماز خودم را خواندم شاید همین دو ركعت نماز من مورد رضای خدا واقع شود.

(امام در سنگر نماز/ص۱۳)

بسم الله الرحمن الرحیم


كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَ‌كٌ لِّيَدَّبَّرُ‌وا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ‌ أُولُو الْأَلْبَابِ 

کتابی که (قرآن) فرود آوردیم به سوی تو با برکت است، برای این

که اندیشه کنند آیات آن را و برای این که پند بگیرند خردمندان.